Kaj je Pogodbeno partnerstvo?

Pogodbeno lokalno partnerstvo je tripartitno partnerstvo javnega, civilnega/nevladnega in gospodarskega sektorja ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor. Je dolgoročno partnerstvo med vsemi vključenimi sektorji, ki skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje javnih storitev po pristopu »Button up« » od spodaj navzgor«....

Povezava...

Prihajajoči dogodki

No events

Zadnje novice

Marec 24, 2018

Brezplačne delavnice: "Od kmetije do podjetja - Razvoj poslovne ideje"

Vabimo vas, da se udeležite brezplačne delavnice: "Od kmetije do podjetja" - Razvoj poslovne ideje"
Februar 13, 2018

Projekt "Jem drugače, jem domače"

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora.
Februar 13, 2018

JAVNI POZIV za sodelovanje v projektu "JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!"

Javni poziv se nanaša na lokalne pridelovalce in predelovalce kmetijskih pridelkov/izdelkov.

PUSTNI TOREK - PUSTNA KUHNA! (od 11. ure dalje)

Feb 09, 2018
Na dan, ko se mesto spremeni v prestolnico maskiranja, bomo organizirali prvo Kuhno na…

2.Javni Poziv za leti 2018 in 2019

Feb 02, 2018
Objavljamo 2. JP za ESRR za leti 2018 in 2019.

VABILO - Izobraževalna delavnica na Ptuju za nastanitvene obrate

Jan 26, 2018
NOVOSTI V PREDPISIH! AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje…

Vesel Božič in uspešno, zanimivo leto 2018

Dec 27, 2017
"Naj ti jutro na obraz nariše nasmeh".

Vabilo - Razvijamo vitalnost na podeželju

Sep 29, 2017
Na šolskem igrišču podružnične šole Grajena imamo postavljene nove fitnes naprave in…

Predstavitev javnega Poziva EKSRP za leto 2018

Sep 21, 2017
Delavnica dne 21.09.2017 v prostorih občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo

Program razvoja podeželja

banner MKGP

 

Spoštovani,

Vabimo vas, da nam posredujete koristne in uporabne informacije, dogodke, prakse, avdio-vizualne vsebine, primere s področja razvoja podeželja, ki jih bomo posredovali članom Mreže preko elektronskih obvestil PRePlet. Obvestila izhajajo vsak četrtek, zato prosimo, da nam novico posredujete do srede, na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Obvestil s področja trženja ne objavljamo.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Mreža za podeželje

Povezava

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 

Prijava na novice

Občine članice LASA

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je naravno, družbeno – geografska in funkcijsko povezana enota, del Spodnjega Podravja, ki obsega tri pokrajinske dele, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Upravno je razdeljena na sedem podeželskih občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in podeželska naselja MO Ptuj. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas pa ležijo v Slovenskih goricah. Območje obsega 311,8 km2. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živel 28.801 prebivalec. Povprečna gostota poselitve na območju LAS znaša 100,4 prebivalca na km2.

Območje obsega tri naravne enote, večji del Ptujskega in Dravskega polja ter osrednji del Slovenskih goric, ki imajo nekaj skupnih socialno-geografskih značilnosti. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas se nahajajo v Slovenskih goricah oz. v Pesniški dolini.

Dravska ravan je morfološko razgiban svet. Sestavljajo ga okrog kilometer široka aluvialna naplavina ob Dravi in nekoliko ožja ob Pesnici ter obsežna pleistocenska prodna nasipina, ki je razdeljena na Dravsko in Ptujsko polje. Na aluvialni naplavini neposredno ob Dravi najdemo številne avtohtone rastlinske združbe in zaščitene živali, kar daje celotnemu prostoru dodatno slikovitost in s tem pomembno krajinsko vrednost. Na peščeno–prodnatem aluviju prevladujejo obrečna, deloma oglajena tla, ki so danes pretežno zasajena s koruzo in pšenico.

destrnik                           hajdina                           kidricevo                           ptuj

   Destrnik                                          Hajdina                                                 Kidričevo                                                  Ptuj

dornava                            jursinci                           markovci                           trnovska 

        Dornava                                          Juršinci                                            Markovci                                           Trnovska vas

Družbena omrežja

 

Ponudba / Izdelki

imageimageimageimageimageimage