Novice

 • Javni poziv za nabor turistične ponudbe

  Oct 22, 2021 | 02:00 am

  Javni poziv za nabor turistične ponudbe Iščemo različne turistične ponudnike, ponudnike doživetij, namestitev, športnih aktivnosti, tradicionalnih dogodkov, domače in umetnostne obrti in vse kar sodi v turistično ponudbo!Rok za oddajo prijavnice. 31.01.2022:Skupaj, Privlačni, Povezani, Prepoznani, Uspešni!!!! Dokumenti: 1. Prevzem dokumenta - Javni poziv za nabor turistične ponudbe (WORD)2. Prevzem dokumenta - Javni poziv za nabor turistične ponudbe (PDF) 

  Read more...
 • 4. Javni poziv za nabor operacij sofinanciranih iz ESRR:

  Aug 30, 2021 | 02:00 am

  4. Javni poziv za nabor operacij sofinanciranih iz ESRR: Priloga 2ESRRLAS Bogastvo podeželja objavlja 4 JP za nabor operacij sofinanciran izEvropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv  je odprt do 15.10.2021. Vabljeni k oddaji vlog!Dokumenti: 1. Prevzem dokumenta - 4. Javni poziv 2021 ESRR (WORD)2. Prevzem dokumenta - 4. Javni poziv 2021 ESRR (PDF)3. Prevzem dokumenta - Pravilnik o izboru operacij_v1 (PDF)4. Prevzem dokumenta - RAZPISNA DOKUMENTACIJA 4. JP ESRR (DOC)5. Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 4. JP ESRR (PDF)6. Prevzem dokumenta - STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA Bogastvo podeželja 2. sprememba (PDF)7. Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 4. JP ESRR (DOC)8. Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 4. JP ESRR (PDF)9. Prevzem dokumenta - VZOREC POGODBE O SODELOVANJU 4. JP ESRR (DOC)10. Prevzem dokumenta - VZOREC POGODBE O SODELOVANJU 4. JP ESRR (PDF)11. Prevzem dokumenta - Priloga 1ESRR (XLS)12. Prevzem dokumenta - Priloga 1ESRR (PDF)13. Prevzem dokumenta - Priloga 2ESRR (XLS)14. Prevzem dokumenta - Priloga 2ESRR (PDF)        

  Read more...
 • Povabilo k ustanovitvi ribiške LAS območja Koroške in Štajerske

  Jul 19, 2021 | 02:00 am

  Povabilo k ustanovitvi ribiške LAS območja Koroške in Štajerske Na poziv MKGP preverjamo zainteresiranost območja in dajemo pobudo za vzpostavitev ribiške lokalne akcijske skupine, ki bo pokrivala območje vzdolž reke Drave z vsemi njenimi pritoki.Ribiška LAS bo pokrivala  širše območje Štajerske in Koroške ter bo vključevala vse celinske ribogojnice iz tega območja. Za celotno območje to pomeni v novem programskem obdobju približno 2 milijona EUR dodatnih sredstev za razvoj projektnih idej, izvedbo mehkejših delno infrastrukturnih vsebin, ki dodatno spodbujajo in povečujejo prepoznavnost sladkovodnih rib, njihove vključitve v vsakodnevne jedilnike, dajejo možnost razvoja skupne blagovne znamke, povečujejo prepoznavnost, spodbujajo k povezovanju skupnemu nastopu na trgu, razvoju dodatnih vsebin na temo ribištva in vzgoje sladkovodnih organizmov, razvoju dodatnih dejavnosti, vključevanju v turistične in druge ponudbe, razvoju krožnega, zelenega gospodarstva, vzpostavljanju novih delovnih mest in prepoznavnosti območja kot povezane sodelujoče celote z jasno vizijo razvoja.ROK ZA IZKAZ INTERESA: 29.08.2021Vabljeni k sodelovanju!Več podrobnosti v pripetih dokumentih!!! Prevzem dokumenta: Izkaz interesa (PDF)Prevzem dokumenta: Pismo o nameri (PDF)Prevzem dokumenta: Povabilo za izkaz interesa (PDF) 

  Read more...
 • Sončna ura

  Jun 15, 2021 | 02:00 am

  Sončna ura V začetku je bil človek sam sebi prva sončna ura in njegova lastna senca mu ni ostala neopažena. Lesena palica, postavljena vertikalno v tla, je bila najpreprostejša oblika gnomona, ki je z dolžino sence omogočala določitev dnevnega časa in letnih časov.Sončna  ura je človekov najstarejši merilni instrument, ki se nikoli ne pokvari. Vse sončne ure nam kažejo gibanje Zemlje okoli Sonca – zelo preprosto in tako popolno. Sončna ura je poklon Turističnega društva Ptuj ob 30-letnici samostojnosti Slovenije (2021). Postavitev sončne ure na Ptuju so podprli: Mestna občina PtujJavne službe Ptuj, d. o. o. LAS – Bogastvo podeželja ob reki Dravi in Slovenskih goricah  Povezava: Več o sočni uri:  

  Read more...
 • Projekt »Lasova razgibana svetovalnica«

  Apr 15, 2021 | 02:00 am

  Projekt »Lasova razgibana svetovalnica« LAS Bogastvo podeželja je skupaj s projektnim partnerjem, Zavod Nazaj na konja, pričel izvajati nov projekt »Lasova razgibana svetovalnica«, skrajšano »Razgiban svet«.Razdeljen je na dve tematski področji, ki sta medsebojno povezani. Eno področje je SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE, ki je namenjeno opolnomočenju lokalnega prebivalstva, krepitvi lastnih potencialov ter soočanju s težjimi izzivi in dilemami v specifičnih življenjskih situacijah, v katerih se ljudje znajdejo. Drugo, PODROČJE PODJETNIŠTVA IN ZAPOSLOVANJA, pa se nanaša na področje zaposlovanja, podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest. Lokalno prebivalstvo pa se bo spodbudilo k iskanju zaposlitve, razvoju podjetniških idej ter k ponovni reaktivaciji na kariernem področju.Projekt se bo izvajal v urbanih območjih, v vseh osmih občinah LAS-a in bo trajal do 30.9.2022.Skupna vrednost operacije znaša 108.855,20 EUR, višina zaprošenih nepovratnih sredstev iz ESRR sklada pa znaša 83.300,56 EUR.Več o projektu si lahko preberete v spodnjem dokumentu: Prevzem dokumenta: Lasova razgibana svetovalnica (PDF)

  Read more...
 • Projekt sodelovanja 19.3: Na(j)prej lokalno!

  Mar 3, 2021 | 01:00 am

  Projekt sodelovanja 19.3: Na(j)prej lokalno! V treh sosednjih LASih začeli izvajati skupni projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno! Naziv operacije: Na(j)prej lokalno!Partnerji: LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner)LAS HALOZELAS DOBRO ZA NAS Terminski plan:Začetek operacije: 1.3.2021Zaključek operacije: 30.9.2022 Opis operacije:V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v njihovi promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki.Prevzem dokumentov:Prevzem dokumenta: Najprej lokalno (PDF)

  Read more...
 • Javni poziv za kmetije "Humus projekt HOGI"

  Feb 16, 2021 | 01:00 am

  Javni poziv za kmetije "Humus projekt HOGI" Lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja, Obsotelje in Kozjansko ter Ovtar slovenskih goric) in Avstriji (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) smo se povezalein prijavite skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI, s katerim želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. V projektu kot upravičenci sodelujejo še Ökoregion Kaindorf GmbH na avstrijski strani in KGZS Zavod Ptuj, Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina na slovenski strani projektnega območja.za potrebe implementacije projekta na teren objavljamo Javni poziv za nabor kmetij.Rok za oddajo prijavnice je 26.02.2021. Prijavni obrazec v dokumentu spodaj! Vabljeni k sodelovanju!Prijavni obrazec: Prevzem dokumenta (Word)Prijavni obrazec: Prevzem dokumenta (PDF)   

  Read more...
 • Sprememba strategije lokalnega razvoja

  Feb 5, 2021 | 01:00 am

  Sprememba strategije lokalnega razvoja Za nabor projektnih idej za potrebe spremembe SLR LAS BOGASTVO PODEŽELJA v obdobju 2021-2023I. SPLOŠNE INFORMACIJE O NABORU PROJEKTNIH IDEJSTRATEGIJA LOKANEGA RAZVOJA LAS BOGASTVO PODEŽELJA, ki temelji na 3 tematskih področjih ( v okviru ESRR), uresničuje razvojne prioritete območja LAS in izkorišča njegove razvojne potenciale. Nosilci projektnih idej bodo skozi pripravo le teh pomembno prispevali k usmeritvi SLR. Nosilci projektnih idej bodo s posredovanjem svojega predloga aktivno vplivali na razporeditev preostanka sredstev v SLR ob njeni spremembi in tako neposredno sodelovali pri oblikovanju območja in razvijanju potencialov območja LAS.V okviru ESRR smo prejeli dodatnih 151.008,00 ki jih moramo razporediti po ukrepih in tematskih področjih. Ostalo je še dobrih 33.000,00 Eur sredstev, ki so ostala po zaključku operacij iz sklada ESRR, tako skupno razporejamo okvirno 184.495,95 EUR. Prevzem dokumentov: IDEJNI PREDLOGI ZA SPREMEMBO SLR - OBRAZEC-2 (Word)Prevzem dokumentov: IDEJNI PREDLOGI ZA SPREMEMBO SLR - OBRAZEC-2 (PDF) 

  Read more...
 • 6. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

  Sep 10, 2020 | 02:00 am

  6. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Bogastvo podeželja objavlja 6. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. Javni poziv bo odprt do 06.11.20206. J A V N I P O Z I Vza izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Mestna občina Ptuj in Trnovska vas v letu 2021 - 2022 za sofinanciranje operacij iz EKSRP. Javni poziv bo odprt do 06.11.2020. Dokumentacija: Prevzem dokumenta - 6. Javni poziv 2021-2022 EKSRP (PDF)Prevzem dokumenta - Razpisna dokumentacija 6 Javni poziv LAS 2021 - 2022 EKSRP (PDF)Prevzem dokumenta - Pogodba o sodelovanju vzorec EKSRP 2021 - 22 (Word)Prevzem dokumenta - Pravilnik o delu ocenjevalne komisije LAS Bogatstvo podeželja ob Dravi  in v Slovenskih goricah (PDF)Prevzem dokumenta - Priloga1: Finančni načrt poziv 2021 - 22 EKSRP (PDF)Prevzem dokumenta - Priloga1: Finančni načrt poziv 2021 - 22 EKSRP (XLS)Prevzem dokumenta - Primer_stroškovnika_EKSRP (PDF)Prevzem dokumenta - SLR Bogastvo podeželja POTRJENA SPREMEBA (PDF)Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 6. JP EKSRP (DOC)Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 6. JP EKSRP (PDF)  

  Read more...
 • Vabljeni na 31. Dobrote slovenskih kmetij 2020 v Minoritskem samostanu na Ptuju

  Aug 21, 2020 | 02:00 am

  Vabljeni na 31. Dobrote slovenskih kmetij 2020 v Minoritskem samostanu na Ptuju Prireditev bo v soboto, 5. septembra 2020, me 8. in 18. uro. VSTOP JE PROST. Prevzem dokumenta (PDF) - InformacijaPrevzem dokumenta (PDF): VabiloPrevzem dokumenta (JPG): Vabilo 

  Read more...