Zgodovina Ptuja

Ptuj začenja svoje prvo poglavje v davnini mlajše kamene dobe.

Na tem prostoru so se v pozni železni dobi naselili Kelti, sooblikovalci kasnejšega noriškega kraljestva, ki so prostor naselbine postopoma urbano organizirali.

Rimski pisci, začenši s Tacitom, večkrat omenjajo Ptuj v povezavi s pomembnimi dogodki, segajočimi v čas od izvolitve Vespazijana za cesarja leta 69 pa do omembe političnega delovanja deda poslednjega zahodnorimskega cesarja Romula, odstavljenega leta 467. S temi zapisi se je začelo zgodovinsko obdobje Ptuja, ki je okoli leta 103 postal samoupravna enota COLONIA ULPIA TRAIANA POETOVIO, ki je dosegla svoj največji obseg v 2. in 3. stoletju, leta 450 pa so jo požgali Huni.

Z uničenjem avarske države ob koncu 8. stoletja sta Podravje in z njim Ptuj prešla v okvir frankovske države.

V letih med 977 in 1555 je bilo mesto v lasti salzburških nadškofov, nato pa v lasti deželnega kneza. Postopoma so se v mestu udomačili šolstvo, vojaštvo, usnjarska industrija, vinska veletrgovina, železniški in cestni promet ter začetki smotrne turistične dejavnosti.