Znamenitosti
Gasilska društva v občini Hajdina

Prostovoljno gasilsko društvo Draženci

Draženci 34a

2288 Hajdina

Tadej Černenšek

Tel: 031 614 799

Prostovoljno gasilsko društvo Gerečja vas

Gerečja vas 14a

2288 Hajdina

Preberi več...

IZ ZGODOVINE ŠOLSTVA V OBČINI HAJDINA

Iz bogate šolske kronike in druge zgodovinske dokumentacije je razvidno, da je šola tu obstajala že leta 1705.

"Nekaka šola, neredna je bila tu že od začetkov 18. stoletja, obiskovalo jo je le okrog 20 učencev, a redna, čeprav zasilna, je bila od leta 1808 dalje... Stari učitelji so bili šolmoštri in organisti. Prvi redni učitelj v takratni šoli je bil tudi organist in se omenja v letu 1816."

Preberi več...

O MITRAIZMU, MITREJIH IN I. MITREJU NA SPODNJI HAJDINI

Prostor, kjer stoji Ptuj, v rimskem času imenovan Petoviona, je bil že od nekdaj naseljen. Skozenj je potekala glavna trgovska pot od Baltika proti Jadranskemu morju, jantarska cesta. Z različnimi ljudmi so se v mestu pojavljali tudi različni običaji in verovanja. V Petovioni so vojaške posadke, legije, cariniki in trgovci častili nov kult – mitraizem, katerega pet svetišč je bilo najdenih.

Preberi več...