Pogodbeno partnerstvo

Seznam prispevkov

Januar 19, 2017

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobje 2014 - 2020

Opredeljena je vrsta upravičenih stroškov, dokazila za njihovo upravičenost in metodologija za njihov izračun.
Januar 09, 2017

1. JAVNI POZIV

Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi: prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16). Pravne podlage: Uredba CLLD (vključno z 2. spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73/16 z dne 18. 11. 2016),…