Namen LAS:

 • učinkovito izvajati program LEADER na območju devetih občinah Spodnjega Podravja;
 • omogočiti lokalnim skupnostim in drugim nosilcem razvoja črpanje sredstev iz programa LEADER in drugih virov;
 • povezati nosilce razvoja podeželja na različnih ravneh načrtovanja, spremljanja in izvajanja razvojnih ukrepov;
 • spodbuditi (motivirati) prebivalce in druge nosilce razvoja za sodelovanje v programih razvoja podeželja;
 • usposobiti prebivalce za načrtovanje, spremljanje in izvajanje razvojnih programov;
 • odkrivanje in vrednotenje razvojnih potencialov na podeželju in skupaj z ostalimi nosilci razvoja opredeliti prioritete razvoja

 

Interaktivne točke – odprta vrata v svet in hkrati v naše domove

Interaktivne točke na podeželju uporabnike učinkovito povezujejo s svetom in seznanjajo z novostmi, obiskovalce pa seznanjajo z našimi naravnimi in družbenimi vrednotami. Postavitev in delovanje interaktivnih točk v občinah Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas in Sveti Andraž je skupni projekt občin in lokalne akcijske skupine – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Sredstva za nakup strojne in programske opreme so iz programa LEADER za leto 2010, pomemben del sredstev so prispevale tudi občine, ki so poskrbele za opremo prostorov za postavitev.  

Interaktivne točke – široka cesta povezovanja med našim in daljnim svetom

Interaktivne točke so novost na področju obveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva ter delovanja lokalnih skupnosti. Njihova najpomembnejša funkcija je prenos najrazličnejših informacij. S pestrimi vsebinami ter sodobnimi tehničnimi možnostmi omogočajo oblikovanje in uresničevanje novih pobud za razvoj podeželja. Zagotovo bodo prispevale k izboljšanju obveščenosti podeželskega prebivalstva ter k višji kakovosti življenja na podeželju.

Interaktivne točke omogočajo:

 • dostop do svetovnega spleta in spletnih strani občin Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih goricah;
 • dostop do spletne strani upravne enote Ptuj ter spletnih strani ministrstev in drugih državnih organov;
 • dostop do spletne strani društva – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah;
 • dostop do spletnih strani nekaterih društev na območju LAS;
 • spoznavanje naravnih in kulturnih vrednot območja LAS;
 • seznanjanje z dogodki, prireditvami in novostmi na področju kulturnega, družabnega in javnega življenja v občinah;
 • spoznavanje gospodarskih priložnosti;
 • spoznavanje gostinske, turistične in druge ponudbe na območju LAS;
 • spletno oglaševanje podjetnikov, gospodarskih družb, kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in drugih;

 

Interaktivne točke – priložnost za povezovanje in oblikovanje novih pobud za razvoj podeželja

Živimo v izredno dinamičnem svetu, ki od posameznika in družbenih skupnosti ne pričakuje prilagajanja, temveč ustvarjalno iskanje novih idej in zamisli za spremembe in razvoj. V načrtovanje in izvajanje razvojnih programov se posamezniki ne vključujejo zgolj v delovnem okolju, v podjetjih in ustanovah, v katerih so zaposleni, temveč vse pogosteje tudi v bivalnem okolju, s čimer izboljšujejo kakovosti lastnega življenja ter prispevajo k razvoju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Zavedanje o nujnosti sodelovanja in povezovanja ter sistematičnega odkrivanja in rabe podeželskih razvojnih potencialov se postopno uveljavlja tudi v do nedavna razvojno zapostavljenem podeželskem okolju.  

Bogata raznolikost slovenskega podeželja nudi neprecenljive možnosti za različne gospodarske dejavnosti ter za zaposlovanje mladih in drugih socialnih skupin. Slovenija se žal ne ponaša z neomejenimi naravnimi bogastvi in s prvovrstnimi kmetijskimi površinami, imamo pa lepo naravo, čisto okolje, številne naravne in kulturne vrednote, bogato dediščino podeželja ter obsežna območja, primerna za raznovrstno kmetijsko rabo.

Dravsko in Ptujsko polje je območje prostranih in rodovitnih polj, kjer se v nenehnem iskanju sozvočja človeka z naravo, preteklostjo in sodobnostjo razcveta moderno življenje. Slovenske gorice – pokrajina mehkih, sončnih gričev, ki nudijo blagodejno zavetje raznovrstni kmetijski pridelavi, tradiciji in smeli prihodnost.

V zaledju zgodovinskega Ptuja so razpršena občinska središča, ki so se danes skupaj z okoliškimi naselji preoblikovala v sodobna hitro razvijajoča se podeželska naselja.

Turiste vabijo kolesarske in sprehajalne poti, ki ne nudijo zgolj športnih in sprostitvenih užitkov, temveč seznanjajo goste s kulturnimi, naravnimi in zgodovinskimi posebnostmi Dravskega in Ptujskega polja ter Slovenskih goric. Posebno vlogo v turistični ponudbi ima Vinsko turistična cesta – VTC 13, ob kateri je na območju Srednjih Slovenskih goric več kot štirideset ponudnikov kulinaričnih dobrot, kakovostnih vin, prenočišč, sprostitve in razvedrila.

Na podeželju so se uveljavile prireditve, povezane s tradicijo, običaji ali prazniki, ki pritegnejo obiskovalce iz celotne Slovenije in tudi iz tujine. Med najbolj znanimi in privlačnimi prireditvami so: praznik žetve na Polenšaku, lükarski praznik v Dornavi, martinovanje na Hajdini, kurentovanje v Markovcih, zahvala jeseni v Juršincih in druge. Prireditve kažejo, kako domačini ohranjajo tradicijo in, kako ustvarjalno in podjetno razmišljajo o bodočnosti.