Vabilo na delavnico - Predstavitev Javnega poziva

Spoštovani, v ponedeljek 09.01.2017 smo objavili Javni poziv za nabor operacij/projektov za leto 2017. Za lažjo izvedbo prijave pripravljamo delavnici, ki bosta v sredo 11.01.2017 ob 15.30 uri v Dvorani KGZS Zavod Ptuj na Ormoški cesti 28, na Ptuju in četrtek: 12.01.2017 ob 17.00 uri Dvorec Sterntal - sejna soba, Kopališka 14, Kidričevo


Vsebina delavnic:

- Predstavitev možnosti prijave;
- Pregled po namenih A in B,
- Predstavitev specifik posameznega namena;
- Upravičeni stroški;
- Razno;

Delavnica bo predvidoma trajala 4 ure.

 Prevzem vabila