3 - Javni poziv za nabor operacij EKSRP- NVO

LAS Bogastvo podeželja objavlja Javni poziv za nabor operacij, ki je namenjen društvom in nevladnim organizacijam iz območja LAS.

Javni poziv bo odprt do 15. 11. 2018.  

Razpisanih je 50.000,00 EUR. Minimalen znesek sofinanciranja je 2.000,00 EUR, najvišji znesek sofinanciranja je 5.000,00 EUR.

Predvidena predstavitev Javnega poziva in delavnica na temo predstavitve in možnosti prijave na javni poziv bo konec septembra.

 

Dokumenti:

 

Prevzem dokumenta - 3. Javni poziv (PDF)

Prevzem dokumentaObrazec (DOC)

Prevzem dokumentaObrazec (PDF)

Prevzem dokumenta - Pravilnik o izboru operacij(v1) (PDF)

Prevzem dokumenta - Pogodba o sodelovanju (PDF)

Prevzem dokumentaRAZPISNA DOKUMENTACIJA EKSRP (PDF)

Prevzem dokumenta - Strategija lokalnega razvoja Bogastvo podeželja (PDF)

Prevzem dokumenta - Priloga 1:  Finančni načrt (PDF)