Novice

Objavljamo razpis za sodelovanje na 28. državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2017.

Objavljeno v Novice

Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi: prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

Objavljeno v Novice

V prizadevanju za hitrejši in celosten razvoj podeželja je oktobra 2015 osem občin Spodnjega Podravja, 

Objavljeno v Novice

LAS BOGASTVO PODEŽELJA načrtuje objavo 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS BOGASTVO PODEŽELJA za obdobje 2014-2020, v mesecu januarju 2017.

Objavljeno v Novice