Novice

Na zacetku osemdesetih let preteklega stoletja se je tudi v Sloveniji ponovno utrdilo zavedanje, da je podeželje nenadomestljiv prostor socialnega, kulturnega in ekonomskega razvoja celotne družbe, razkošna delavnica intelektualne in poslovne ustvarjalnosti vseh prebivalcev ter nenadomestljivo zavetje naše skupne prihodnosti.

Objavljeno v Novice

Na volilni skupščini pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki je bila dne 28. 01. 2016 ob 17.30 uri v dvorani KGZS Zavod Ptuj, so bili izvoljeni organi pogodbenega partnerstva: predsednik, podpredsednika, upravni odbor, nadzorni odbor...

Objavljeno v Novice

Upravni odbor LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v slovenskih goricah, sklicuje Volilno skupščino pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, ki bo v četrtek 28.01.2016 ob 17.30 uri v dvorani KGZS Zavod Ptuj, na Ormoški cesti 28, 2250 Ptuj...

Objavljeno v Novice

Spoštovani člani pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, Društvo » Bogastvo podeželja« kot aktualni LAS preteklega obdobja, je prevzelo vlogo za ustanovitev pogodbenega partnerstva in pripravo SLR za obdobje 2014-2020. 

Objavljeno v Novice