Novice

Namen projekta in izdaja zbirke receptov je promocija območja LAS, obogatitev ponudbe gostinskih lokalov ter povezovanje ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane. Opozarja na izjemne naravne in kulturne vrednote območja ter na bogastvo prehranjevalne kulture, ki mora dobiti ustrezno mesto na zemljevidu slovenske kulinarike.

Preberi več

Na dvodnevnem posvetu Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje (MKGP), ki se je odvijal  22. in 23. januarja 2015 v Trebnjem je dr. Dragan Mrdaković iz podjetja ARTICOM d.o.o. predstavil projekt »Pot zlate ptice«.

Preberi več

Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Mreža za podeželje (MKGP) sta organizirala dvodnevni posvet lokalnih akcijskih skupin, ki se je odvijal  22. in 23. januarja 2015 v Trebnjem in Šentrupertu. Tokratni gostitelj posveta lokalnih akcijskih skupin je bil LAS Dolenjske in Bele krajine iz Novega mesta. Osnovna tema posveta so Projekti sodelovanja in Strategija lokalnega razvoja 2014-2020 ter aktualna problematika uvajanja programa LEADER.

Preberi več