×

Opozorilo

Model razreda K2ModelItem ni mogoče najti v datoteki
Uspešno shranjeno

Majda Vogrinec

Kontakt:

Naslov: Skorba 56/b

GSM: 051 333 828

E-mail: kmetija.vogrinec@gmail.com

 

Ponudba:

Jajca

 
 

Spletna podstran je del projekta: Podporno okolje, ki ga delno sofinancira EKSRP. Evropa investira v podeželje.