Kaj je Pogodbeno partnerstvo?

Pogodbeno lokalno partnerstvo je tripartitno partnerstvo javnega, civilnega/nevladnega in gospodarskega sektorja ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor. Je dolgoročno partnerstvo med vsemi vključenimi sektorji, ki skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje javnih storitev po pristopu »Bottom up« » od spodaj navzgor«....

Povezava...

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"

"Naša Drava"

"Humus"

"Incoming agencija"

Prihajajoči dogodki

No events

Zadnje novice

November 11, 2022

Izjava za javnost "Šiv za okolje"

Ideja za operacijo Šiv za okolje se je rodila med pogovorom, ko smo razmišljali, kako se spopadati s tematiko o kateri se v bistvu sploh ne govori, in dejansko predstavlja drugi največji odpadek na svetu, takoj za plastiko, odpadni tekstil namreč.
September 22, 2022

Projekt sodelovanja: Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija

Projekt sodelovanja LAS »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija« je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti projekta so sofinancirane s…
Avgust 26, 2022

Izjava za javnost Naša Drava

(Ptuj, 25.08.2022) Rezultati operacije na območju LAS Bogastvo podeželja. Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjevki, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja…

Katalog živilskih izdelkov Na(j)prej lokalno!

Avg 02, 2022
V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo…

Delavnice "Od ideje do prodaje"

Maj 03, 2022
LAS Bogastvo podeželja skupaj s projektnim partnerjem, Zavod Nazaj na konja, izvaja…

Povabilo lokalnim ponudnikom k sodelovanju v projektu Na(j)prej lokalno!

Mar 30, 2022
LAS Bogastvo podeželja skupaj s projektnima partnerjema, Las Dobro za nas in LAS Haloze,…

Tridnevna delavnica javnega nastopanja s Sašo Einsiedler

Mar 18, 2022
LAS Bogastvo podeželja skupaj s projektnim partnerjem, Zavod Nazaj na konja, izvaja…

Povabilo k oddaji ponudbe

Mar 07, 2022
Za namene izvajanja promocijskih aktivnosti vezane na delovanje LAS Bogastvo podeželja…

Brezplačni tečaj uporabe Facebook-a za lokalne ponudnike

Mar 04, 2022
V okviru projekta Na(j)prej lokalno! bomo izvedli brezplačni tečaj uporabe Facebook-a v…

Program razvoja podeželja

banner MKGP

 

Spoštovani,

Vabimo vas, da nam posredujete koristne in uporabne informacije, dogodke, prakse, avdio-vizualne vsebine, primere s področja razvoja podeželja, ki jih bomo posredovali članom Mreže preko elektronskih obvestil PRePlet. Obvestila izhajajo vsak četrtek, zato prosimo, da nam novico posredujete do srede, na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Obvestil s področja trženja ne objavljamo.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Mreža za podeželje

Povezava

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 

Prijava na novice

Občine članice LASA

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je naravno, družbeno – geografska in funkcijsko povezana enota, del Spodnjega Podravja, ki obsega tri pokrajinske dele, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Upravno je razdeljena na sedem podeželskih občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in podeželska naselja MO Ptuj. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas pa ležijo v Slovenskih goricah. Območje obsega 311,8 km2. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živel 28.801 prebivalec. Povprečna gostota poselitve na območju LAS znaša 100,4 prebivalca na km2.

Območje obsega tri naravne enote, večji del Ptujskega in Dravskega polja ter osrednji del Slovenskih goric, ki imajo nekaj skupnih socialno-geografskih značilnosti. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas se nahajajo v Slovenskih goricah oz. v Pesniški dolini.

Dravska ravan je morfološko razgiban svet. Sestavljajo ga okrog kilometer široka aluvialna naplavina ob Dravi in nekoliko ožja ob Pesnici ter obsežna pleistocenska prodna nasipina, ki je razdeljena na Dravsko in Ptujsko polje. Na aluvialni naplavini neposredno ob Dravi najdemo številne avtohtone rastlinske združbe in zaščitene živali, kar daje celotnemu prostoru dodatno slikovitost in s tem pomembno krajinsko vrednost. Na peščeno–prodnatem aluviju prevladujejo obrečna, deloma oglajena tla, ki so danes pretežno zasajena s koruzo in pšenico.

destrnik           hajdina          kidricevo            ptuj

   Destrnik                          Hajdina                  Kidričevo                      Ptuj

dornava          jursinci          markovci             trnovska 

   Dornava                      Juršinci                  Markovci                       Trnovska vas

Družbena omrežja

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"

 

Ponudba / Izdelki

imageimageimageimageimageimage