Kaj je Pogodbeno partnerstvo?

Pogodbeno lokalno partnerstvo je tripartitno partnerstvo javnega, civilnega/nevladnega in gospodarskega sektorja ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor. Je dolgoročno partnerstvo med vsemi vključenimi sektorji, ki skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje javnih storitev po pristopu »Bottom up« » od spodaj navzgor«....

Povezava...

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"

"Naša Drava"

Prihajajoči dogodki

No events

Zadnje novice

Oktober 22, 2021

Javni poziv za nabor turistične ponudbe

Iščemo različne turistične ponudnike, ponudnike doživetij, namestitev, športnih aktivnosti, tradicionalnih dogodkov, domače in umetnostne obrti in vse kar sodi v turistično ponudbo!
Avgust 30, 2021

4. Javni poziv za nabor operacij sofinanciranih iz ESRR:

Priloga 2ESRRLAS Bogastvo podeželja objavlja 4 JP za nabor operacij sofinanciran izEvropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv je odprt do 15.10.2021. Vabljeni k oddaji vlog!
Julij 19, 2021

Povabilo k ustanovitvi ribiške LAS območja Koroške in Štajerske

Na poziv MKGP preverjamo zainteresiranost območja in dajemo pobudo za vzpostavitev ribiške lokalne akcijske skupine, ki bo pokrivala območje vzdolž reke Drave z vsemi njenimi pritoki.

Sončna ura

Jun 15, 2021
V začetku je bil človek sam sebi prva sončna ura in njegova lastna senca mu ni ostala…

Projekt »Lasova razgibana svetovalnica«

Apr 15, 2021
LAS Bogastvo podeželja je skupaj s projektnim partnerjem, Zavod Nazaj na konja, pričel…

Projekt sodelovanja 19.3: Na(j)prej lokalno!

Mar 03, 2021
V treh sosednjih LASih začeli izvajati skupni projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno!…

Javni poziv za kmetije "Humus projekt HOGI"

Feb 16, 2021
Lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja,…

Sprememba strategije lokalnega razvoja

Feb 05, 2021
Za nabor projektnih idej za potrebe spremembe SLR LAS BOGASTVO PODEŽELJA v obdobju…

6. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

Sep 10, 2020
LAS Bogastvo podeželja objavlja 6. Javni poziv za nabor operacij za izvajanje ciljev…

Program razvoja podeželja

banner MKGP

 

Spoštovani,

Vabimo vas, da nam posredujete koristne in uporabne informacije, dogodke, prakse, avdio-vizualne vsebine, primere s področja razvoja podeželja, ki jih bomo posredovali članom Mreže preko elektronskih obvestil PRePlet. Obvestila izhajajo vsak četrtek, zato prosimo, da nam novico posredujete do srede, na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Obvestil s področja trženja ne objavljamo.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Mreža za podeželje

Povezava

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 

Prijava na novice

Občine članice LASA

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je naravno, družbeno – geografska in funkcijsko povezana enota, del Spodnjega Podravja, ki obsega tri pokrajinske dele, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Upravno je razdeljena na sedem podeželskih občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in podeželska naselja MO Ptuj. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas pa ležijo v Slovenskih goricah. Območje obsega 311,8 km2. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živel 28.801 prebivalec. Povprečna gostota poselitve na območju LAS znaša 100,4 prebivalca na km2.

Območje obsega tri naravne enote, večji del Ptujskega in Dravskega polja ter osrednji del Slovenskih goric, ki imajo nekaj skupnih socialno-geografskih značilnosti. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas se nahajajo v Slovenskih goricah oz. v Pesniški dolini.

Dravska ravan je morfološko razgiban svet. Sestavljajo ga okrog kilometer široka aluvialna naplavina ob Dravi in nekoliko ožja ob Pesnici ter obsežna pleistocenska prodna nasipina, ki je razdeljena na Dravsko in Ptujsko polje. Na aluvialni naplavini neposredno ob Dravi najdemo številne avtohtone rastlinske združbe in zaščitene živali, kar daje celotnemu prostoru dodatno slikovitost in s tem pomembno krajinsko vrednost. Na peščeno–prodnatem aluviju prevladujejo obrečna, deloma oglajena tla, ki so danes pretežno zasajena s koruzo in pšenico.

destrnik           hajdina          kidricevo            ptuj

   Destrnik                          Hajdina                  Kidričevo                      Ptuj

dornava          jursinci          markovci             trnovska 

   Dornava                      Juršinci                  Markovci                       Trnovska vas

Družbena omrežja

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"

 

Ponudba / Izdelki

imageimageimageimageimageimage