Pogodbeno partnerstvo

Kaj je pogodbeno partnerstvo

Pogodbeno lokalno partnerstvo je tripartitno partnerstvo javnega, civilnega/nevladnega in gospodarskega sektorja ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor. Je dolgoročno partnerstvo med vsemi vključenimi sektorji, ki skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje javnih storitev po pristopu »Button up« » od spodaj navzgor«. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. Pri tem je pomembno dejstvo, da so sektorji popolnoma enakovredni in da noben izmed sektorjev ne prevladuje.  V pogodbenem partnerstvu smo združili spretnosti, znanja in sredstva vseh sektorjev, ki pomembno pripomorejo k razvoju območja LAS Bogastvo podeželja.

 

Prevzem dokumenta: Predstavitev sofinancirane aktivnosti (PDF)

 Prevzem dokumenta: ORGANI LAS BOGASTVO PODEŽELJA POGODBENO PARTNERSTVO  (PDF)