4. Javni poziv za nabor operacij sofinanciranih iz ESRR:

Priloga 2ESRRLAS Bogastvo podeželja objavlja 4 JP za nabor operacij sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv  je odprt do 15.10.
2021. Vabljeni k oddaji vlog!

Dokumenti:

 

1. Prevzem dokumenta - 4. Javni poziv 2021 ESRR (WORD)

2. Prevzem dokumenta - 4. Javni poziv 2021 ESRR (PDF)

3. Prevzem dokumenta - Pravilnik o izboru operacij_v1 (PDF)

4. Prevzem dokumenta - RAZPISNA DOKUMENTACIJA 4. JP ESRR (DOC)

5. Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 4. JP ESRR (PDF)

6. Prevzem dokumenta - STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA Bogastvo podeželja 2. sprememba (PDF)

7. Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 4. JP ESRR (DOC)

8. Prevzem dokumenta - Vloga za prijavo operacije 4. JP ESRR (PDF)

9. Prevzem dokumenta - VZOREC POGODBE O SODELOVANJU 4. JP ESRR (DOC)

10. Prevzem dokumenta - VZOREC POGODBE O SODELOVANJU 4. JP ESRR (PDF)

11. Prevzem dokumenta - Priloga 1ESRR (XLS)

12. Prevzem dokumenta - Priloga 1ESRR (PDF)

13. Prevzem dokumenta - Priloga 2ESRR (XLS)

14. Prevzem dokumenta - Priloga 2ESRR (PDF)