Spletna podstran je del projekta: Podporno okolje, ki ga delno sofinancira EKSRP. Evropa investira v podeželje.