Mestni stolp je najmogočnejša mestna arhitektura, ki močno oblikuje mestno veduto.

Omenja ga mestni statut iz leta 1376. Pred tem je na tem kraju stala krstna kapela sv. Janeza Krstnika. Leta 1556 je italijanski gradbenik Antonio de Riva dobil naročilo za gradnjo novega stolpa. Ob velikem požaru 1705. leta so meščani zaradi varnosti stolp nekoliko znižali.

Ptujski kurat Simon Povoden je dal leta 1830 vzidati zbrane antične spomenike s Ptuja in okolice v mestni stolp. Tako je nastal eden najstarejših lapidarijev na prostem v Sloveniji - Povodnov muzej. Največ spomenikov je vzidanih v vzhodno steno in ostenje dvoramnega stopnišča. Desno od stopnišča je reliefna plošča z upodobitvijo častnega stola, postavljena verjetno kakšnemu višjemu uradniku. Na vrhu stopnišča je kamnit lev, pod njim obokana preklada z obojestranskim napisom. Na levi je žrtvenik Mar(i)mogiju, bogu vojne, na desni pa žrtvenik bogu sonca. V spodnjem delu stopnišča je med drugim plošča z reliefno upodobitvijo treh mož (vicomagistrov), ki opravljajo žrtveni obred. Zraven je večji odlomek reliefne plošče iz 2. stoletja. Začetka stopnišča krasita kvadra. Na desnem je reliefno upodobljen genij jeseni, na levem pa genij pomladi in Hora, boginja poletja. K Povodnovemu muzeju sodijo tudi žrtveniki, posvečeni najvišjemu bogu, Jupitru.

Tags: Znamenitosti