Izkaznica Dornava

Dobrodošli v občini Dornava

Občina Dornava leži deloma na Ptujskem polju, deloma pa v Slovenskih goricah. Vključuje dvanajst vasi in sicer Dornava in Mezgovci ob Pesnici, Bratislavci,Brezovci,Lasigovci, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci.

Občina je razdeljena na štiri vaške odbore in sicer VO Dornava, VO Mezgovci ob Pesnici, VO Polenšak in VO Žamenci.

V Dornavi deluje devetletna osnovna šola, ki ima podružnično (štiri oddelčno) šolo na Polenšaku. V občini delujeta tudi dve zasebni glasbeni šoli, to sta glasbena šola NOCTURNO in glasbena šola Zlatka Munda.

Nekoč v dvorcu, danes pa v novih prostorih deluje Zavod za varstvo in usposabljanje, dr. Marjana Borštnarja Dornava, ki je eden največjih zavodov za otroke in mladino z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v Sloveniji.

Območje občine Dornava je predvsem kmetijsko področje. Na ravninskem področju prevladuje poljedelstvo, v gričevnatem delu pa živinoreja. Predvsem področje Prerada in Strmca pri Polenšaku, ter del Polenšaka, slovijo tudi kot dobre vinogradniške lege, kjer vinogradniki pridelajo odlična vina.

Podjetništvo in obrt sta razviti predvsem v Dornavi in Mezgovcih. Dornava je v preteklosti bila vodilna na področju obrtništva, saj je na celotnem Ptujskem območju veljala za najbolj obrtniško vas. To se pozna tudi danes.

Občina Dornava je tako na 24 km2 in z dobrimi 2.750 prebivalci med manjšimi občinami, vendar po razvitosti in zelo živahnem kulturnem, športnem in družabnem življenju ne zaostaja, pač pa z vsem tem nudi prijetno bivalno okolje.

zemljevid dornava