Izkaznica Ptuj

Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem in leži v SV Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo. Ves osrednji del Ptuja je spomeniško zavarovan.

  • Površina mesta je 66,7 km2.
  • Število prebivalcev v Mestni občini je 23.716.
  • Nadmorska višina je 232 m.
  • Podnebje je subpanonsko – srednja celoletna temperatura je 10°C.
  • Mestna občina obsega 5533 hišnih številk v desetih naseljih in v osmih četrtnih skupnostih.
  • Naselja v mestni občini: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja.
  • Četrtne skupnosti: Četrtna skupnost Breg-Turnišče, Četrtna skupnost Center, Četrtna skupnost Grajena, Četrtna skupnost Jezero, Četrtna skupnost Ljudski vrt, Četrtna skupnost Panorama, Četrtna skupnost Rogoznica, Četrtna skupnost Spuhlja.

ptuj