Zgodovina Destrnik

Podatki o krajih današnje občine Destrnik sežejo celo v železno dobo. O naselitvi Keltov pričajo arheološka najdišča grobov in gomil v Janežovcih, Gomili, Drstelji, Placarju, Gomilcih in Zg. Velovleku. Po njih so nekateri kraji dobili tudi imena, npr.: Gomila, Gomilci. Leta 1989 so bila grobišča razglašena za kulturni spomenik.

V 9. stoletju je bil Destrnik v grofiji Spodnja Panonija, nato pa je menjal lastnike Franke, Ogre in Bavarce. Leta 1276 se je oblikovala avstrijska oblast, pod katero je Destrnik ostal do konca 1. svetovne vojne. Okrog leta 1100 so na griču z nadmorsko višino 350 m grofje Sekeli postavili kapelo sv. Urbana, zaščitnika vinogradništva. Vasi, ki so takrat nastale v bližini, so dobile imena z značilno končnico »ci«. Vasi so omenjene že v ptujskem grajskem urbarju iz leta 1322.

V začetku 16. stoletja (1508-1518) so kapelo Sv. Urbana prezidali v cerkev. Poznogotsko cerkev so leta 1768 barokizirali in leta 1888 obnovili. Ladja cerkve ima zvezdast obok na polkrožnih služnikih z okroglimi sklepniki. Glavni oltar je delo J. Holzingerja, nastal pa je pred letom 1770. Župnija Sv. Urbana, ki še danes združuje kristjane v vseh 17-ih vaseh, je bila ustanovljena leta 1670.

Leta 1321 se omenjajo Svetinci, kjer so madžarsko-slavonski grofje Sekelji imeli manjše posestvo in grad. Po gradu Svetinci je dobil ime tudi okoliš. Po bitki pri Kiseku (leta 1532) so Turki grad oropali in podrli. Ormoški baron Lukež Sekelj ga ni dal več obnoviti, zato je o njem le malo sledov. Na Sekelje pa spominja še stara cerkvena klop, z velikim grbom na naslonjalu. Skozi kraj so večkrat šli Turki, še pogosteje pa ga je prizadela kuga, predvsem v letih 1623-1625 in leta 1646. Na kugo in druge dogodke še danes spominjajo številna znamenja in kapele.

Leta 1776 je bila ustanovljena tudi šola v Destrniku. Leta 1784 se je k sv. Urbanu priselil vnet duhovnik, izvrsten učitelj in pesnik Leopold Volkmer. Iz tega Volkmerjevega rodovitnega semenišča ali »Svetourbanske akademije« so izšli mnogi učenci – kasnejša pomembna in slavna imena. Leta 1924 je bilo v kraju Destrnik zgrajeno novo šolsko poslopje. Vse do leta 1952 so na šolski stavbi potekala različna obnovitvena dela. S šolskim letom 1997/98 smo dobili novo, energetsko varčno šolo.

Destrnik zgodovinaDestrnik zgodovina1