Zgodovina Juršinci

Kraj Georgendorf se omenja že leta 1320, ime Juršinci že 1409. Župnijska cerkev Sv.Lovrenca se prvič omenja 1322. Sednja gotska stavba je bila zgrajena 1517 – 1540. Freske je naslikal mojster Brollo. Križev pot je delo Slavka Pengova in je nastalo v obdobju med obema vojnama. Leta 1992 se je obnovila zunanjost.

Enorazredna šola se omenja l. 1877, vendar je pouk potekal v mežnariji že l. 1806. Sedaj se kraj ponaša s prenovljeno moderno šolo, ki so jo obnovili ter ji prizidali nove učilnice l. 1991.