Turistična ponudba
Čüšekova domačija v Dornavi

Čušekova domačija je etnološki spomenik lokalnega pomena. Domačija je tipični primer podeželskega stavbarstva večjega kmeta. Sestoji iz stanovanjske hiše, ki je pod istim slemenom, v nizu sledijo še hlev in gumno. Vzporedno s hišo in omenjenimi gospodarskimi poslopji stojijo gnojišče, ki meji na svinjak s straniščem na štrbunk ter »kolarnico« s kletjo. Vse stavbe domačije pokriva opečna dvokapnica.

Fasado stanovanjske hiše členijo manjša okna s preprostimi okenskimi obrobami. Okna so dvokrilna in okrašena z jeklenimi križi. V letu 2006 je bila domačija obnovljena in je namenjena muzejski dejavnosti. Obogatitev domačije je tudi posajena potomka najstarejše vinske trte, modre kavčine iz Lenta in učni čebelnjak, ki ga je postavilo Čebelarsko društvo Dornava, služi pa izobraževanju otrok, ki obiskujejo čebelarski krožek.

Cerkev sv. Doroteje v Dornavi

Cerkev je bila zgrajena 1519. Zgradili so jo z darovi grajskih lastnikov in vaščanov. V letu 1597 je omenjena v urbarju gornjeptujske gospoščine, ki je bila takrat lastnik vasi in gradu. Cerkev je bila podružnica sv. Ožbalta, nato pa podružnica župnije sv. Petra in Pavla pri minoritskem samostanu Ptuj. Povoden navaja nagrobnik plemenite Eleonore Gasparin iz Dornave, ki je bila upraviteljica in je umrla 30. julija 1722. 1828 je cerkev dobila novo notranjo opremo. Leta 1965 je postala samostojna župnija.

Leta 2006 so bile posvečene nove orgle, ki bogatijo cerkveno glasbo ob mašah in drugih svečanostih v cerkvi.

Cerkev Marijinega obiskanja na Polenšaku

Na Polenšaku je tudi zelo znana baročna cerkev Marijinega obiskanja, ki je nekoč bila znana romarska pot.

Cerkev Marijinega obiskanja je postavljena na obrobju Slovenskih goric v vasi Polenšak. Stoji na 297 m visoki brežini, na kateri se razprostira prostrana zelenica s staro lipo, ki nudi senco utrujenemu popotniku.

Sredi teh lepot Slovenskih goric se dviga visok baročni zvonik romarske cerkve Marijinega obiskanja na Polenšaku.

Preberi več...

Baročni dvorec Dornava

Baročni dvorec Dornava, samostojna dvonadstropna palača s stranskima kriloma, navidezno iz enega liva, stoji na ravnini Ptujskega polja ob reki Pesnici. Dvorec ima daljšo razvojno linijo, kakor jo je mogoče razbrati s pročelij. Na lokaciji je domnevno že v srednjem veku stal manjši dvor. Njegovi lastniki so bili gospodje Ptujski in kasneje Herbersteini.

Grofje Sauerji so na posesti po letu 1700 postavili baročni dvorec, ki je osnova sedanjega. Dvorec, predvsem njegove reprezentančne prostore v nadstropju, so poslikali. Ambiciozne Wagingerjeve freske v glavni dvorani kažejo Herkulovo poroko in njegova junaška dela, dokumentirana tudi v obravnavanem fotografskem albumu. Posneti sta še velika in mala družabna soba, obe okrašeni s poslikanimi tapetami, povzetimi po Lancretovih motivih.

Preberi več...

Gasilska društva v občini Hajdina

Prostovoljno gasilsko društvo Draženci

Draženci 34a

2288 Hajdina

Tadej Černenšek

Tel: 031 614 799

Prostovoljno gasilsko društvo Gerečja vas

Gerečja vas 14a

2288 Hajdina

Preberi več...

Lovska družina Boris Kidrič

Zg. Hajdina 103e

2288 Hajdina

Davorin Breg

Tel: 031 392 502

Kulturna zveza občine Hajdina,

Hajdoše 43

2288 Hajdina

Hilda Bedrač

Tel: 041 526 973

Folklorno društvo sv. Martina občine Hajdina

Hajdoše 3c

2288 Hajdina

Albin Dobnik

Kulturno društvo Skorba

Skorba 27c

2288 Hajdina

Renata Gabrovec

Kulturno društvo Stane Petrovič Hajdina

Zg. Hajdina 150

2288 Hajdina

Ida Markež

Kulturno društvo Draženci

Draženci 74b

2288 Hajdina

Aleksandra Serec

TE-DE Korant klub Draženci

Drago Lesjak

Tel: 040 634 882

Etnografsko društvo Koranti Hajdina

Dejan Šlamberger

E-mail:

Društvo upokojencev Hajdina

Zg. Hajdina 44

2288 Hajdina

Anton Cestnik

Društvo žensk Hajdoše

Hajdoše 51

2288 Hajdina

Zdenka Ornik

Društvo žena in deklet Gerečja vas

Gerečja vas 9a

2288 Hajdina

Magdalena Intihar

Društvo žena in deklet Občine Hajdina

Zg. Hajdina 115

2288 Hajdina

Marija Pulko

Društvo gospodinj Draženci

Draženci 61

2288 Hajdina

Zdenka Godec 

Bar Korner

Gerečja vas 14a

2288 Hajdina

Svetozar Kaisersberger